Hoewel al sinds de jaren ’30 bekend is dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid, duurde het nog tot 1978 voor het gebruik van wettelijk asbest werd aangepakt. Oorzaak daarvan is de grote schaal waarop het werd toegepast en het grote aantal partijen dat er economisch en bouwtechnisch van profiteerde. Sindsdien wordt het gebruik van asbest steeds verder teruggedrongen.

Zo geldt er sinds 1993 een totaalverbod op asbesthoudende materialen en is asbest voor particuliere gebruikers verboden sinds 1998. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van asbest door de jaren heen.

 • Asbestbesluit (1978)
  Hierin wordt blauw asbest (crocidoliet), spuitasbest en het gebruik van asbest voor thermische en akoestische isolatie verboden. Ook mogen er geen nieuwe producten en toepassingen van asbest meer ontwikkeld worden.
 • Asbestbesluit Warenwet (1983)
  Bij producten die onder de Warenwet vallen (voedingsmiddelen en grondstoffen daarvoor) mag alleen nog hechtgebonden asbest worden gebruikt. Aanwezigheid asbest en betroffen voorzorgsmaatregelen moeten vermeld worden.
 • Asbestbesluit (1988)
  Hierin werd de geaccepteerde hoeveelheid asbestvezels in de lucht op plekken waar mensen werken verminderd. Ook werd een meldplicht ingesteld voor het gebruik van grote hoeveelheden asbest en werden er administratieve verplichtingen opgelegd.
 • Asbestbesluit (1993)
  Het einde van productie en gebruik van asbesthoudende producten in Nederland. Toepassing (ook in de bouw) en verkoop werden verboden.
 • Asbestverwijderingsbesluit (1993)
  Eerste Nederlandse wet die eisen stelt aan verwijdering van asbest. Het besluit had met name tot doel asbestverwijderaars en milieu te beschermen tegen asbest.
 • Asbestverwijderingsbesluit (2005)
  Het ter beschikking stellen, voorhanden hebben en bewerken van asbesthoudende toepassingen wordt verboden voor particulieren en bedrijven verboden. Nog geen verwijderverplichting, wél vermindering gevaarlijke situaties omtrent asbest.
 • Asbest op scholen (2011)
  Scholen die zijn gebouwd vóór 1994 moeten een asbestinventarisatie laten uitvoeren, ook als er geen (sloop)werkzaamheden gepland zijn. Veel scholen herhalen dit geregeld en hebben asbestbeheersplannen.
 • Bouwbesluit (2012)
  Hierin werd een meldingsplicht ingevoerd voor werkzaamheden of situaties waarbij asbest vrij kan komen. Dit verving de vergunningsverplichting uit het Bouwbesluit van 2006. Een omgevingsvergunning blijft echter in sommige omstandigheden verplicht.
 • Aanscherping grenswaarde (2017)
  Een aanscherping van de wettelijke grenswaarde van asbestemissie: de grenswaarde voor amfibolen werd verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3. Ook werden de risicoklassen aangepast: klasse 3 werd 2A. Risicoklassen 2 en 2A staan nu voor werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie wordt verwacht die boven de grenswaarde ligt.
 • Asbestplanning (2024)
  Vanaf 2024 is het, zowel voor particulieren als bedrijven, verboden om asbest in een woning of bouwwerk te hebben. Hoe dit zijn beslag zal krijgen is nog niet duidelijk, maar dat asbest op korte termijn helemaal zal moeten verdwijnen lijkt duidelijk.