Asbest is een goedkoop, sterk en slijtvast materiaal. Bovendien heeft het uitstekende brandwerende en isolerende eigenschappen. Niet vreemd dus dat het tot eind jaren ’80 massaal werd toegepast in gebouwen, woningen en installaties.

Hieronder een overzicht van een aantal veel voorkomende toepassingen:

  • Isolerende onderlaag bij vinylvloeren;
  • Isolatie- en vulmateriaal in tal van toepassingen, vroeger zelfs in matrassen en kussens;
  • Telefoons, toiletbrillen en radio’s (asbestbakeliet);
  • Spuitasbest: brandwerend en isolerend middel in schepen en gebouwen;
  • Remmen van auto’s, vrachtwagens en liften;
  • Asbestkoord, gebruikt om onder meer kachels af te dichten;
  • Verharding van erven en buitenwegen, met afval van asbestcementfabrieken;
  • Kit en stopverf;
  • Brandwerende kleding en ovenhandschoenen;
  • Schoorsteenbuizen, dakleien, bloembakken en golfplaten (zie hieronder).

Asbestdaken verboden in 2024
De Nederlandse regering besloot in 2015 om daken die asbesthoudend materiaal bevatten vanaf 2024 te verbieden. Dit omdat asbestdaken in de buitenlucht verweren, waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen.

Meer dan driekwart van dit soort daken, over het algemeen golfplaten van asbestcement, is terug te vinden in de agrarische sector. In ons land gaat het daarbij om ongeveer 130 miljoen vierkante meter, vergelijkbaar met meer dan 25 duizend voetbalvelden. Al deze daken moeten zijn verwijderd vóór 2024. De overheid heeft hiervoor een subsidieregeling in het leven geroepen.