Nadat het aanwezige asbest tijdens de inventarisatie in kaart is gebracht en er op basis van het asbestinventarisatierapport een plan van aanpak is opgesteld, kan worden overgegaan tot het saneren van het asbest.

Voordat er het asbest daadwerkelijk wordt verwijderd, het is verstandig om ook hiervoor een gecertificeerd bedrijf in te schakelen, moet aan de gemeente toestemming worden gevraagd. Via www.omgevingsloket.nl kan een sloopmelding of mededeling onder voorschriften worden aangevraagd bij betreffende gemeente. Dit duurt doorgaans minimaal twee weken. Met name bij particuliere sanering is deze sloopmelding belangrijk, om te voorkomen dat de storting bij de milieustraat geweigerd wordt.

Beschermende pakken
Tijdens de saneringswerkzaamheden dragen de medewerkers van het asbestsaneringsbedrijf de verplichte beschermende witte pakken en maskers. Daarnaast is er tijdens saneringswerkzaamheden altijd een deskundig toezichthouder aanwezig. Voordat het asbest gesaneerd wordt, wordt het bouwwerk afgezet. Vaak wordt er een luchtdichte tent geplaatst waarbinnen de saneerder het asbestverdachte materiaal verwijdert. Dit wordt volgens de eisen verpakt en afgevoerd.

Eindcontrole
Als de saneerder klaar is volgt er een controle: een visuele inspectie en, als het een binnenruimte betreft, een luchtmeting. Als alles in orde is, volgt er een vrijgaverapport. Nu kan de ruimte veilig betreden worden. Na goedkeuring wordt er een eindcontrolecertificaat afgegeven.

Stortbon
Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf zorgt er ook voor dat het verwijderde asbest volgens de eisen wordt verpakt en afgevoerd naar een stortplaats of milieustraat. Daar krijgt de saneerder een zogenaamde stortbon waarvan een kopie ter bevestiging naar de gemeente moet worden gestuurd.