Gebouwen van vóór 1994 zijn asbestverdacht. Dat wil zeggen dat de kans bestaat dat er asbesthoudende bouwmaterialen zijn gebruikt. Uiteraard hoeft niet elk asbestverdacht bouwwerk ook daadwerkelijk asbest te bevatten, maar vanuit wet-en regelgeving is het wél verplicht om hierbij voorafgaand aan bouw- of sloopwerkzaamheden te (laten) onderzoeken of er asbest aanwezig is.

Asbesthoudende materialen hebben vaak een vezelachtige structuur. Dat is vooral goed te zien op breukvlakken en als het materiaal beschadigd is. De kleur hangt af van het bindmiddel van het betreffende materiaal. Zo is de onderlaag van vloerzeil vaak gebroken wit en is het asbesthoudende materiaal in vensterbanken grijs of zwart.

Ontelbare toepassingen
Asbest stond destijds bekend als een goedkope en oersterke grondstof en is dan ook in ontelbare toepassingen gebruikt. Soms zichtbaar, zoals in vensterbanken, bloembakken, vinyl vloerbedekking, en borstwering, en soms onzichtbaar, zoals in luchtkanalen en leidingen van asbestcement of spouwbladen.

Deskundig inventariseerder asbest
Het is verstandig om bij twijfel over plaat- of isolatiemateriaal, oud vloerzeil, etc. altijd een deskundige in te schakelen, bijvoorbeeld een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Een deskundig inventariseerder asbest (DIA) weet waar gekeken worden moet en kan asbest visueel herkennen. Zo nodig kunnen er ook monsters worden genomen en geanalyseerd.