Bij incidenten waarbij mogelijk asbestdeeltjes zijn vrijgekomen is snel en adequaat handelen van groot belang. Om de veiligheid van de omstanders te waarborgen, maar ook om verdere verspreiding van asbest te voorkomen. Gespecialiseerde asbestinventarisatiebedrijven hebben daarvoor soms een speciale calamiteitendienst die 24/7, 365 dagen per jaar bereikbaar is bij asbestcalamiteiten.

Bij brand, explosies, storm- en waterschades en bij onbewust en onverhoopt bewerken van asbesthoudende materialen bestaat de kans dat asbestvezels in de lucht en in de omgeving terechtkomen. Calamiteitendiensten ondersteunen dan de eigenaar of beheerder van het betreffende bouwwerk bij het gehele traject: van eerste constatering tot vrijgave van de betreffende locatie.

Dat ziet er als volgt uit:

  • Bepalen van aard en hoeveelheid van de asbestemissie;
  • Risicobeoordeling (aanwezigheid deeltjes en verpreidingsgevaar);
  • Afzetten van de mogelijk met asbest vervuilde locatie;
  • Opstellen plan voor verwijdering asbest en eventuele asbestbesmetting;
  • Coördinatie asbestverwijdering door gecertificeerde saneerder;
  • Opdrachtgever ondersteunen met vrijgave locatie en documentatie;
  • Eventueel ondersteuning bij communicatie, voorlichting rondom calamiteit;
  • Advies aan hulpdiensten en autoriteiten.