Zolang materiaal dat asbest bevat niet beschadigd is en het asbest in gebonden toestand blijft, vormt asbest geen gevaar voor de gezondheid. Komen asbestvezels echter vrij, bijvoorbeeld als het materiaal bewerkt of beschadigd wordt, dan kan asbest levensgevaarlijk zijn. Niet vreemd dus dat asbestprofessionals zich voor hun dagelijks werk heel goed moeten beschermen.

Wanneer voor de inventarisatie van een asbestverdacht bouwwerk een gecertificeerd asbestinventariseringsbedrijf wordt ingeschakeld, komt er een deskundig inventariseerder asbest (DIA) langs. Deze inspecteert het bouwwerk en neemt monsters.

Tijdens dit onderzoek moet de DIA zich goed beschermen: met een gezichtsmasker of adembescherming, een wegwerpoverall met capuchon en werkhandschoenen. De overall en zelfs de doekjes waarmee de DIA zijn gereedschap schoonmaakt moeten als asbesthoudend materiaal worden afgevoerd.

Daarnaast beschikt de DIA over een stofzuiger en water-/impregneerspuit. Hiermee kan hij niet-hechtgebonden asbesttoepassingen bevochtigen of impregneren om te voorkomen dat er asbestvezels vrijkomen. Met de stofzuiger zuigt hij eventuele restanten en vrijkomende asbestvezels op.

Containment en sluizen
Als er in een binnenruimte asbest moet worden verwijderd, wordt de ruimte op onderdruk gebracht. Bij een dergelijk ‘containment’ is de luchtdruk in de te saneren ruimte lager dan daarbuiten, waardoor deeltjes niet naar buiten kunnen ontsnappen.

De saneerders moeten de ruimte betreden door drie ‘sluizen’.  In de eerste trekt de saneerder zijn beschermende kleding aan. De tweede sluis is een douche, die pas na de sanering wordt gebruikt. In de laatste sluis doet de saneerder zijn handschoenen en schoenen aan, waarna hij het containment kan betreden om zijn werk te doen.

Als de saneerder klaar is trekt hij in de derde sluis zijn hele pak en schoenen uit. Zijn masker met adembescherming houdt hij op. In de tweede sluis doucht de saneerder zich (met het masker op), zodat de achterbleven asbestdeeltjes worden weggespoeld. Het douchewater wordt gefilterd met speciale asbestfilters. In de eerste sluis kan de saneerder zich weer aankleden.