Om asbestmonsters te kunnen onderzoeken beschikken geaccrediteerde asbestlaboratoria over rasterelektronenmicrosopen of scanning elektron microscopes (SEM’s). Die kunnen materiaal waarvan het vermoeden bestaat dat het asbest bevat tot 50.000 keer groter weergeven.

Met een scanning electron microscope (SEM) kunnen asbestvezels en keramische vezels worden geïdentificeerd. Dat geldt zowel voor asbestverdacht materiaal als voor luchtmonsters. In dat laatste geval worden luchtmonsters genomen met goudbedampte filters. Vervolgens wordt met een SEM geanalyseerd of het monster inderdaad asbestvezels bevat en zo ja, in welke mate.

Geavanceerde analysetechnieken
Omdat de microscopen ook geavanceerde analysetechnieken bevatten, kan zo exact worden bepaald hoeveel asbest er in een monster aanwezig is. Op basis daarvan wordt een rapportage samengesteld die de eigenaar of beheerder van een pand kan gebruiken bij het saneren van het aangetroffen asbest.